Over ons

De vereniging werd opgericht door nationale verenigingen van fabrikanten van daklichten en rookafvoerkanalen om een platform te creëren voor hun activiteiten op Europees niveau. Vervolgens hebben zich ook fabrikanten van daklichten en rookafvoerinstallaties in landen waar geen nationale verenigingen bestaan, bij de vereniging aangesloten. Om de doelstellingen van de vereniging op Europees niveau kracht bij te zetten, heeft de vereniging besloten om in 2020 naast de verenigingen ook de fabrikanten van daklichten en/of rookafvoerkanalen uit te nodigen om zelfstandig lid te worden van de vereniging.

Doelstellingen

Daglicht, ventilatie en rook- en warmteafvoer zijn belangrijke elementen wat betreft het verstrekken van een duurzame en gezonde gebouwde omgeving. In heel Europa zijn wetten, voorschriften en normen ingevoerd die mogelijk niet volledig beantwoorden aan de normen van wereldklasse op het gebied van beste praktijken en veiligheid. Wij geloven dat deze situatie kan worden verbeterd door een betere organisatie en communicatie van de kennis en inzichten van de sector, en door gerichte en gezamenlijke inspanningen om op feiten gebaseerde, sectorspecifieke, oplossingen van wereldklasse voor opkomende wetgeving voor te stellen. Deze organisatie is opgericht om een sterke, eensluidende stem voor de sector te creëren om dat in heel Europa te bewerkstelligen. Onze kerndoelstelling is de autoriteit terug te winnen om wetgevende en praktische aanbevelingen te doen voor onze sector.

De kerndoelstelling is:

 

  • Daglichttoetreding, ventilatie en rook- en warmteafvoer een prominentere plaats geven in de samenleving;
  • Een groep vormen die nationale organisaties en bedrijven samenbrengt in het belang van de sector;
  • De ontwikkelingen op het vlak van relevante wetten, voorschriften en normen monitoren en communiceren;
  • Een brede professionele reputatie voor de sector opbouwen;
  • Een internationaal klankbord worden en de stem van onze sector in het algemeen.

Missie

Ons streefdoel is het bevorderen van duurzame, veilige en gezonde gebouwde omgevingen voor mensen en goederen door middel van oplossingen op het gebied van daglichttoetreding, ventilatie en warmte- en rookbeheersing.

Onze gezamenlijke focus is om de visionaire leider te worden in de verbetering van de gebouwschil voor onze sector. Om mensen te helpen begrijpen dat de voordelen van een kwalitatieve schil veel meer zijn dan waterdicht en goed geïsoleerd zijn en bescherming bieden.

Onze missie is om een breder begrip te kweken van wat de bouwschil eigenlijk is.