RWA Systemen

Producenten hebben hun nationale organisaties van dak-en bouwwerken geïnformeerd over hun CE gekeurde Natuurlijke Rook-en Warmte Afvoersystemen (NRWA). Eurolux heeft deze informatie en gegevens verzameld en gepubliceerd.

Gebruik de link in bijgevoegde lijst om de nationale organisaties van dak-en bouwwerken te contacteren.

Het is van belang om te weten dat de NRWA voor bepaalde specifieke gebouwen en onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden (vb plaatsing in dak of gevel, hellingsgraad, sneeuw-en windlasten, aerodynamische rookoppervlakten ).

De gecertificeerde waarden zijn beschreven in het certificatie rapport en in de EN12101-2.

Download de lijst van de CE gemarkeerde prodocten (in pdf)

Individuele daklichten

Individuele daklichten kunnen worden geleverd met polycarbonaat-, glas- of acrylbeglazing, in verschillende kwaliteiten, waaronder helder, opaal, getint en zonwerend.

ronde
plein
rechthoekig

Deze kunnen compleet geleverd worden met opstanden vervaardigd uit metaal, thermoplasten, GVK of hout. Er zijn ook sferische en prismoïde opstaande ontwerpen beschikbaar.

Speciale uitvoeringen van veelhoekige daklichten kunnen ook worden geleverd, bijv. g .:

driehoekig of
achthoekig

Afhankelijk van de behoefte en het aantal kunnen de fabrikanten speciaal produceren
constructies volgens de eisen van de klant. De architectonische vrijheid is dus nauwelijks beperkt.

PDF DOWNLOAD> CE-gemarkeerd NSHEV

CE certificatie volgens EN 12 101-2

Indien er vandaag bouwproducten met een CE markering op de markt gebracht worden, moeten deze aan bepaalde eisen van de geharmoniseerde Europese normen voldoen en de CE marking hebben.

In geval van natuurlijke rook-en warmteafvoer (NRWA) bepaalt de nationale regelgeving de eis van conformiteit met de EN 12 101-2. Deze conformiteit moet door een certificatie bekrachtigd worden (oorsprongstest en een bedrijfsgebonden kwaliteitscontrole). De ZA bijlage bevat de precieze voorwaarden waaraan het gecertificeerde productieproces van de NRWA moeten voldoen.

Oorsprongstest

voor de oorsprongstest voor de CE markering, moeten volgende tests (onderdelen) in deze volgorde doorgevoerd worden:

1 bepaling van de aerodynamische vrije oppervlakte
2 betrouwbaarheidstest
3 test op opengaande functie onder belasting (sneeuwlast)
4 test op functioneren bij lage temperaturen
5 stabiliteitstest bij windbelasting
6 test bij blootstelling aan warmte

test 2: betrouwbaarheid (Re) test 3: opening onder belasting (SL) test 4: werkingstemperatuur (T) test 5: windbelasting (WL) test 6: warmteweerstand (B)
mogelijke classificatie volgens EN 12 101-2 mogelijke classificatie volgens EN 12 101-2 mogelijke classificatie volgens EN 12 101-2 mogelijke classificatie volgens EN 12 101-2 mogelijke classificatie volgens EN 12 101-2
(Re) SL A* T A* WL A* B A*
Re 50 SL 0 T 0 °C WL 1.500 B 300
Re 1.000 SL 125 T -5 °C WL 3.000 B 600
SL 250 T -15 °C
SL 500 T -25 °C
SL 1.000

*) de A waarde kan geselecteerd worden om aan bepaalde specifieke vereisten te voldoen

tabel 1: overzicht classificatie volgens EN 12101-2

Iedere test moet door een testrapport bevestigd worden. Een test op oorsprong dient uitgevoerd te worden wanneer veranderingen aan het NRWA toestel de eigenschappen werkelijk beïnvloeden.

Factory Production Control (FPC)

Kwaliteitscontrole moet eigenhandig doorgevoerd, bijgehouden en bevestigd worden via rapport door de producent of verdeler. Het moet voldoende uitgebreid zijn zodat de conformiteit van het product gecontroleerd kan worden en regelmatig door neutrale testsorganisaties gecontroleerd kan worden. Een kwaliteitscontrole volgens ISO 9001 is een goed voorbeeld.

Veiligheidsniveau

Ieder afzonderlijke EU lidstraat heeft zijn eigen wetgeving, die in een afzonderlijk veiligheidsniveau weerspiegeld wordt:

Land Test 2 / Re Test 3 / SL Test 4/
T
Test 5 /
WL
Test 6 /
B
Belgische trappenhal: 50 125 -15 °C midden dak:1500
industriële gebouwen: rand van het dak: 3000
B 300
Duitsland B 300
Frankrijk 300 250 0 °C 1500 B 300
Italië B 300
Nederland
Oostenrijk Trappenhallen (*TRVB S 111): industriële gebouwen tot 1.200 m² grondoppervlak (*OIB): industriële gebouwen > 1.200 m² grondoppervlak (*TRVB S 111) : 500
25 % van locale sneeuwlast - min 500 B 300
50 25 % van locale sneeuwlast - min 500 0 °C / - 15 °C 1500 B 300
Finland trappenhal: industriële gebouwen: 50 500 0 °C midden dak: 1500 B 300
rand van het dak: 3000

* TRVB: technische richtlijnen ivm brandpreventie
* OIB: Oostenrijks instituut voor constructie en techniek

**) B 600 voor:
– automatisch bediende ventilatoren, die een volledige brand weerstaan
– ventilatoren met manuele bediening
– ventilatoren met vertraagde startfunctie bv sprinklersysteem

tabel 2 wettelijke minimumvereisten per testcategorie volgens land

Om het bereikte veiligheidsniveau per lidstaat te behalen, stellen de afzonderlijke Dak-en bouworganisaties voor, de testcategorieën in tabel 3 voor de NRWA volgens EN 12101-2 te eisen:

Land Test 2 / Re Test 3 / SL Test 4/
T
Test 5 /
WL
Test 6 /
B
Belgische trappenhal: 50 125 -15 °C midden dak:1500 B 300
industriële gebouwen: rand van het dak: 3000
50 250 -5 °C 1500 B 300
Duitsland 50 500 -5 °C 1500 B 300
Frankrijk 300 250 0 °C 1500 B 300
Italië 50 500 0 °C 1500 B 300
Nederland 50 500 -5 °C 1500 B 300
Oostenrijk Trappenhallen

industriële gebouwe:
50 25 % van locale sneeuwlast - min 500 0 °C / - 15 °C 1500 B 300
50 25 % van locale sneeuwlast - min 500 0 °C / - 15 °C 1500 B 300
Finland 50 500 0 °C Middle of the roof:1500 B 300
Edge of the roof: 3000

tabel 3 voorstel van het nationale dakverbond mbt vereiste minimale grenswaarden